Disclaimer & Copyright

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld en Sleepy Bo B.V. streeft er naar dat alle informatie op de website juist, volledig en actueel is weergegeven. Ondanks deze zorg en aandacht kunnen onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen, zodat aan deze website geen rechten kunnen worden ontleend en Sleepy Bo B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Specifiek voor kleuren geldt nog dat wij niet kunnen garanderen dat de kleuren die op de website te zien zijn exact de kleuren van onze producten in werkelijkheid weergeven. Hoe de kleur wordt weergegeven hangt af van de instellingen van je computer.

Alle intellectuele eigendomsrechten, het auteursrecht daaronder begrepen, met betrekking tot de producten en inhoud van de website rusten bij Sleepy Bo B.V. Het is verboden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sleepy Bo B.V., gebruik te maken van de merknaam, domeinnaam en logo van Sleepy Bo B.V.
Het is de consument niet toegestaan de producten, namen, collecties, teksten, illustraties, foto’s, afbeeldingen en/of ontwerpen te kopiëren, verveelvoudigen, openbaar te maken dan wel na te bootsen, zonder daartoe expliciet toestemming van Sleepy Bo B.V. te hebben verkregen.

De inhoud van deze website is van algemene en informatieve aard en kan niet als een persoonlijk advies worden gezien.

Januari 2014